Skip to main content

Beleidsverklaring

Augias schoonmakers is al meer dan 35 jaar een ambitieus en maatschappelijk verantwoord familiebedrijf met een hart voor mens en milieu. Wij bieden ons team een uitdagende werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng en investeren structureel in de ontwikkeling én het welzijn van onze mensen. Ons team bestaat uitsluitend uit kwaliteit- en klantgedreven professionals die gaan voor het best haalbare resultaat. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid en samen met de relaties op zoek gaan naar continue verbetering, is voor hen vanzelfsprekend.

Wij streven naar continue verbetering op het gebied van veiligheid en milieu. Wij voeren dit uit, door in overleg met de medewerkers, waar dit nodig is, veranderingen in werkwijze of proces in te voeren. Afgelopen jaren zijn wij zodoende gestart met het neerzetten van een unieke bedrijfscultuur die we GELIEFD® noemen.

GELIEFD® staat bij ons voor:

  • Gepassioneerd
  • Eigen verantwoordelijkheid
  • Loyaal
  • Interesse
  • Excellent
  • Flexibel
  • Deskundig
  • Respect

GELIEFD®-gedrag

GELIEFD®-gedrag is vertaald naar de belangrijkste momenten van de waarheid en daarbij behorend passend gedrag. Het gekozen gedrag is in samenspraak gemaakt met het kernteam en medewerkers en is omschreven in het GELIEFD®-boek.

Werken bij Augias schoonmakers betekent dat je de momenten van de waarheid en het daarbij passend gedrag kent en er naar handelt.

Daarnaast vragen wij onze collega’s de opdrachtgevers daarbij te betrekken. Als collega’s jou positief verrassen en zich GELIEFD® gedragen, dan kan je een compliment geven. Als iemand zich niet aan de afspraken houdt, verwachten wij dat je die collega daarop aanspreekt. Het gedragskompasboek is op te vragen bij de directie.

We willen een bedrijf zijn waar mensen met plezier werken. Tenslotte breng je hier veel tijd door. We willen samen met onze medewerkers bouwen aan een toonaangevend bedrijf waarbij er ruimte is voor eigen inbreng en ontwikkeling.

Met onze HR-module GELIEFD® zijn wij gestart met een resultaat- en ontwikkelcyclus waarin we constructief invulling geven aan de ontwikkeling van onze medewerkers, waardoor we uiteindelijk onze gehele organisatie op een hoger niveau brengen en continue verbetering toepassen. De visie op onze HR-module GELIEFD® is op te vragen bij de directie.

Augias Academy

Aandachtspunten omtrent dit beleid voor de aankomende periode 2019-2024 is het verder uitrollen van de Augias Academy. De Augias Academy bevat online- en offlinetrainingen die aansluiten bij het gewenste gedrag-/opleidingsniveau op de werkvloer, in combinatie met het extra aandacht geven aan de medewerkers middels praktijkbegeleiding, instructies en het voeren van evaluatiegesprekken.

Duurzaam ondernemen

Wij zijn ons bewust van het belang van duurzaam ondernemen en trachten een goede balans te vinden tussen mens, milieu en economie. Zodoende gaan wij voor duurzame samenwerkingsverbanden, duurzaam inkopen van materialen en middelen en het contact met onze leveranciers. Wij voelen ons maatschappelijk betrokken en sponsoren op diverse manieren verschillende activiteiten voor het goede doel

Wij willen 100% klimaat neutraal zijn en streven daarnaast naar continue verbetering op het gebied van veiligheid en milieu. Wij voeren dit uit, door in overleg met de medewerkers, waar dit nodig is, veranderingen in werkwijze of proces in te voeren. Door terugkoppeling van de opgedane ervaringen streven wij naar voortdurende verbetering van ons kwaliteits-en veiligheidsbeleid. Dit beleid wordt zowel mondeling als schriftelijk binnen het bedrijf verspreid.

Door middel van deze verklaring en het GELIEFD®-gedragskompasboek worden de medewerkers op de hoogte gebracht van dit beleid. Instructie en overleg over de genoemde aandachtsgebieden en het toezicht hierop, hebben de hoogste prioriteit in onze bedrijfsvoering

Jaarlijks wordt gecontroleerd of de procedures binnen ons bedrijf nog voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Indien veranderingen in wet- en regelgeving of op het gebied van techniek, milieu etc. daartoe aanleiding geven, wordt ons beleid aangepast en aangescherpt.

Voor het continue verbeteren van de kwaliteits-, milieuzorg en arbeidsomstandigheden worden jaarlijks doelstellingen opgesteld die we per kwartaal evalueren. Aanpassingen vinden plaats indien interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven of als het noodzakelijk geacht wordt ter optimalisering van onze dienstverlening.

Zeist, december 2019

Maurits Timmermans
Algemeen directeur