Skip to main content

Disclaimer

Disclaimer voor www.augias-schoonmakers.nl

Augias Schoonmakers BV (inschrijfnummer K.v.K. Zeist 70178852), hierna te noemen AUGIAS, verleent u hierbij toegang tot augias-schoonmakers.nl (“de Website”) en nodigt u uit tot het aangaan van een zakelijke relatie.

AUGIAS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

AUGIAS spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van AUGIAS.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met AUGIAS. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan AUGIAS nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

De meeste rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij AUGIAS.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AUGIAS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Enkele foto’s hebben een Creative Commence licentie en zijn afkomstig van bronnen zoals;

  • pexels.com
  • wikimedia.org

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.