Skip to main content

Voldoen aan CSRD-doelstellingen met Augias Schoonmakers

Waarom CSRD Belangrijk is voor Uw Bedrijf

In het tijdperk van transparantie en duurzaamheid is voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) niet alleen een wettelijke verplichting voor veel grote bedrijven, maar ook een kans om te laten zien dat uw bedrijf vooroploopt op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzame ontwikkeling. CSRD-rapportages helpen bedrijven om hun stakeholders, inclusief investeerders, klanten en medewerkers, te informeren over hun prestaties op sociaal, economisch en milieugebied. Dit versterkt uw merk, bouwt vertrouwen op en verbetert uw concurrentiepositie.

Hoe Augias Schoonmakers U Kan Ondersteunen

Bij Augias Schoonmakers begrijpen we dat het streven naar duurzaamheid en het welzijn van medewerkers cruciale elementen zijn van de moderne bedrijfsvoering. Als uw partner in professionele schoonmaakdiensten zetten wij duurzaamheid en het welzijn van medewerkers voorop. Hiermee ondersteunen we uw bedrijf niet alleen bij het voldoen aan de CSRD-doelstellingen, maar ook bij het verbeteren van de algemene werkplekomgeving.

 

Onze Duurzame Praktijken

 1. Gebruik van Milieuvriendelijke Producten: Wij gebruiken uitsluitend schoonmaakproducten die veilig zijn voor het milieu en gecertificeerd duurzaam. Dit minimaliseert uw ecologische voetafdruk en ondersteunt uw rapportage over milieuprestaties.
 2. Afvalminimalisatie en Recycling: Onze schoonmaakprotocollen zijn ontworpen om afval te minimaliseren en recycling te maximaliseren, waardoor uw bedrijf bijdraagt aan afvalreductie en een circulaire economie.

 

Bevorderen van Medewerkerswelzijn

 1. Gezonde Werkomgeving: Door onze focus op grondige en gezonde schoonmaaktechnieken zorgen wij voor een werkomgeving die bijdraagt aan het welzijn en de productiviteit van uw medewerkers.
 2. Opleiding en Ontwikkeling van ons Team: Wij investeren continu in de opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers, waardoor ze niet alleen hooggekwalificeerd zijn in hun vakgebied, maar zich ook gewaardeerd en gesteund voelen. Dit draagt bij aan de sociale criteria van uw CSRD-rapportage.

 

Transparante Rapportage en Compliance

 1. Meetbare Resultaten: Wij bieden gedetailleerde rapportages over onze schoonmaakprestaties en de impact ervan op het milieu en sociale aspecten, wat naadloos aansluit bij uw CSRD-rapportagevereisten.
 2. Partnerschap en Samenwerking: Als uw CSRD-partner werken we nauw met u samen om specifieke doelen en initiatieven te definiëren die passen bij uw duurzaamheidsstrategie.


Wat is CSRD?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een regelgeving geïntroduceerd door de Europese Unie om de duurzaamheidrapportage door bedrijven te verbeteren en te standaardiseren. Het doel is ervoor te zorgen dat bedrijven meer gedetailleerde, vergelijkbare en betrouwbare informatie verstrekken over milieu-, sociale en governancefactoren (ESG).

Wat zijn de belangrijkste aspecten van de CSRD?

 1. Reikwijdte en Toepasselijkheid:

  • Breidt de reikwijdte uit tot alle grote bedrijven en alle bedrijven die genoteerd zijn op EU-gereguleerde markten, met uitzondering van genoteerde micro-ondernemingen.
  • Omvat zowel EU-bedrijven als niet-EU-bedrijven met aanzienlijke activiteiten in de EU.
 2. Rapportagevereisten:

  • Bedrijven moeten rapporteren over een breed scala aan ESG-kwesties, waaronder milieueffecten, sociale zaken, mensenrechten, corruptiebestrijding en diversiteit.
  • Vereist gedetailleerde informatie over de bedrijfsmodellen, beleid, doelstellingen en behaalde resultaten van bedrijven.
 3. Dubbele Materialiteit:

  • Benadrukt het concept van dubbele materialiteit, waarbij bedrijven niet alleen moeten rapporteren over hoe duurzaamheidskwesties hun bedrijf beïnvloeden, maar ook over hoe hun bedrijf de samenleving en het milieu beïnvloedt.
 4. Controle en Auditing:

  • Vereist dat duurzaamheidinformatie wordt gecontroleerd door een derde partij om nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te waarborgen.
  • Bedrijven moeten hun duurzaamheidsrapporten laten auditen op dezelfde manier als financiële overzichten.
 5. Digitale Rapportage:

  • Bedrijven moeten hun duurzaamheidinformatie in een digitaal formaat publiceren om toegankelijkheid en vergelijking te vergemakkelijken.
 6. Afstemming met Andere Standaarden:

  • Stemmen af met bestaande internationale kaders en standaarden, zoals de Global Reporting Initiative (GRI), de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

De CSRD vervangt de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) en vertegenwoordigt een significante stap richting meer transparante en verantwoorde duurzaamheidspraktijken voor bedrijven in de EU. Het doel is investeerders en andere belanghebbenden de informatie te bieden die ze nodig hebben om investeringsrisico's met betrekking tot duurzaamheid te beoordelen en bedrijven aan te moedigen duurzamere praktijken te adopteren.

Hier zijn we trots op: